Affärsidé och vision

Affärside
Ena Energi ska på ett effektivt, konkurrentkraftig  och miljöriktigt sätt leverera energi och energirelevanta produkter till kunder och samarbetspartners.

För Ena Energi innebär detta att vi ska erbjuda marknaden och kunden produkter som är  producerade med hänsyn taget till miljöpåverkan. Genom tydligt miljö och kostnadsfokus levererar vi energi.

Vision
ENA Energi möjliggör en säker och trygg energiförsörjning utifrån kundernas individuella behov. Vi erbjuder relevanta energiprodukter för att stödja kundens behov.  Den självklara energileverantören för Enköpings kommun och dess invånare.