Kärnvärden

Kärnvärden är en viktig grundsten för ENA Energi och ska fånga in vårt varumärkes absoluta essens. De talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden samt vilka grundläggande värderingar som driver oss.

ENA Energis kärnvärden riktar sig både utåt mot kunden och marknaden men även internt. När vi agerar ska kärnvärdena hjälpa oss i våra beslut och kunden ska veta vad vi står för.

Vilka är då våra kärnvärden:

karnvarden

Värme
Vi levererar värme i form av fjärrvärme men vi ska även se till att kunden känslomässigt vet att vi finns. Det ska vara tryggt och skönt att köpa våra produkter.

Nära
Vi finns lokalt och genererar arbete lokalt vilket är bra för Enköpings kommun. Den energi vi levererar är producerad lokalt och nära kunden.

Miljö
Vårt varumärke bygger på att vi har en bra miljöprofil och detta är något vi ska vara stolta över och lyfta fram. För kunden är detta viktigt, det kan vara en av de avgörande nycklarna till att vi vinner en affär.


Vivill att dessa kärnvärden speglar hur vi agerar dagligen i våra beslut och handlanden

Tänk och agera:
Värme-Nära-Miljö