Organisationen

Organisationen består av fyra avdelningar

VD Torbjörn Claesson

ENA Energi har för närvarande 34 anställda och är organisatoriskt indelad i dessa avdelningar, produktion, distribution och administration.

Produktion
Produktionsavdelningen ansvarar för driften av ENA Energis hetvattenpannor. Huvuddelen av produktionsavdelningens personal är därför skiftgående drifttekniker. Övrig personal jobbar med underhåll och bränslemottagning.
Under den kallare delen av året är verksamheten starkt inriktad mot produktion och bränslehantering. En kall vinterdag anländer ca 30 lastbilar med biobränsle.
När kraftvärmeverket stängs av i mitten på juni vidtar en period med underhållsarbeten och planerade ombyggnadsarbeten. Samtidigt körs verkets träpulverpanna för Enköpings fjärrvärmebehov.

Distribution
Distributionsavdelningen ansvarar för det 110 km långa fjärrvärmenätet. Under vinterperioden sker endast akutunderhåll på nätet. Under sommarperioden görs planerade reparationsinsatser som följd av indikerade läckage eller hög ålder på nätdelar. Avdelningen ansvarar också för skötsel och kontroll av alla värmemätare, till för närvarande 1780 abonnenter, här ingår också avläsning.
Distributionsavdelningen har dessutom ansvaret för utbyggnaden av fjärrvärmenätet. De senast tre åren har 92 nya kunder anslutits.

Administration 
Den administrativa avdelningen sköter bland annat reception, inkommande fakturor, abonnentfakturor, löner, ekonomisk rapportering, statistikuppgifter, skatter, IT, miljö, framtidsprojekt och annan kontakt med myndigheter och intressenter.

Den som ringer ENA Energis huvudnummer (0171-62 54 10 ) får alltid svar av någon på den administrativa avdelningen om samtalet kommer in på kontorstid 8.00 – 12.00, 13.00-16.00.