Styrelsen

ENA Energi AB är helägt av Enköpings Kommun genom bolaget Enköpings Moderbolag AB.

ENA Energis styrelse, som utses av Enköpings Kommuns fullmäktige, består av sju ordinarie ledamöter och fem ersättare.
Sedan det senaste valet 2019 har styrelsen följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter 
Jan Hannebo (M), ordf.
Hans Olsson (S), vice ordf.
Maria Bakas(S)
Åke Hedén (C)
Jan Clasénius (NE)
Lars Jansson (SD)
Per Elving (KD)

Ersättare
Åke Holmqvist (S)
Krister Larsson (M)
Warren Willy (MP)
Hans Lövling (S)
Rickard Daxner (SD)

Fackliga representanter
Niclas Olofsson (SEKO)
Fredrik Johansson(SEKO)
Lena Wreder  (VISION)
Håkan Englund (VISION)