Projekt

Schaktarbeten Torggatan

Här arbetar vi med en utbyggnation av vårt nät för att ansluta en ny kund.

Antalet berörda kunder beräknas vara 0 (vi ansluter med trycksatt metod).

Arbetet är planerat att pågå under vecka 39 och vecka 40.