Projekt

Ledningsarbeten Torggatan

Med planerad start måndagen den 23 januari kommer ENA Energi att utföra en nödvändig omläggning av den befintliga fjärrvärmeledningen i Torggatan, mellan korsningen Fjärdhundragatan och Kölnbacksgatan.

Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad i arbetsområdet.
Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden.

Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de berörda.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av april 2023.