Installation M-Bus

Vill ni ta del av realtidsmätning av energiförbrukning och flöde är det en installation av M-bus som behövs.
Därefter kan ni koppla signalerna till er fastighets styr- och reglersystem, för att lättare ha kontroll över er förbrukning.

Installation M-Bus