Serviceavtal bostadsrätter och företag

Med ett serviceavtal är ni som kund säker på att er fjärrvärmecentral fungerar som den ska.
Ni får ett skriftligt serviceprotokoll efter besöket och kan planera in eventuella förbättringsåtgärder om det skulle behövas.

Serviceavtal bostadsrätter och företag