Sovande hund

Energiåtervinning

För oss på ENA Energi innebär energiåtervinning att vi kan producera lokal fjärrvärme av restprodukter som annars skulle gå till spillo. 

De restprodukter som vi använder är till största delen biobränsle. Biobränslet består av krossat material från rivna hus, pallar eller liknande. Samlingsnamnet för det kallar vi RT-flis. Vi använder även oss av restprodukter från skogsavverkningar, spill från sågverk och pappersfabriker. Den här typen av energiåtervinning är ett hållbart sätt att tillverka fjärrvärme på och det påverkar inte vår miljö på ett negativt sätt.

Det energiåtervinnande kretsloppet 

Det här kretsloppet består av två delar. Det ena är skogens och det andra är produkternas. Skogen får sin livskraft från solen och genom fotosyntesen fångas solenergin upp och omvandlas tillsammans med koldioxid till bränsle för de växande träden i en evig process. Skogens produkter exempelvis träförpackningar, innehåller kol som fångats upp av träden i form av koldioxid. När dessa träförpackningar blivit avfall frigörs koldioxiden till atmosfären när avfallet förmultnar eller bränns. Då fångas koldioxiden upp på nytt av träden och omvandlas till bränsle och nya byggstenar för trädens tillväxt. I produkternas kretslopp ingår både återanvändning och återvinning.

Kretslopp av energiåtervinning