Tekniker i närbild

Organisationen

Vår verksamhet bedrivs i Enköping och är helägt av Enköpings kommun genom dotterbolaget Enköpings Moderbolag AB.

Förnärvarande är vi 36 anställda som är organisatorisk fördelade på fyra avdelningar – Produktion, Ekonomi & Administration, Marknad och IT. Under produktion har vi tre underavdelningar – Drift & Bränsle, Underhåll samt Distribution. Likväl under Marknad har vi tre underavdelningar i form av Marknadsföring & Kommunikation, Försäljning & Affärsutveckling och Kundtjänst.

ENA Energis ledning 

Vd Torbjörn Claesson

VD
Torbjörn Claesson
fornamn.efternamn@enae.se

0171-625423

Produktionschef Tomas Florin

Produktionschef
Tomas Florin
fornamn.efternamn@enae.se
076-787 07 97

Ekonomichef Helena Pettersson

Ekonomichef
Helena Pettersson
fornamn.efternamn@enae.se
0171-605052

Marknadschef Marie Christensson

Marknadschef
Marie Christensson
fornamn.efternamn@enae.se
0171-625416

Distributionschef Amanda Jansson

Distributionschef
Amanda Jansson
fornamn.efternamn@enae.se
0171-625066

Underhållschef Johan Svensson

Underhållschef
Johan Svensson
fornamn.efternamn@enae.se
073-974 67 14

Driftchef
Andreas Jansson
fornamn.efternamn@enae.se
070-045 78 96

Våra avdelningar 

Läs mer om hur våra avdelningar bedrivs hos oss. 

Produktion

Drift & Bränsle

Driftavdelningen ansvarar för driften av våra hetvattenpannor. En större del av avdelningens personal är skiftgående driftingenjörer och tekniker, medan ett mindre antal ansvarar för bränslemottagningen. Under den kallare delen av året är verksamheten starkt inriktad mot produktion och bränslehantering och uppemot 4 pannor kan vara i behov av att ha igång samtidigt. En kall vinterdag anländer cirka 30 lastbilar med biobränsle.

Distribution

Distributionsavdelningen ansvarar för det 120 km långa fjärrvärmenätet och all eventuell utbyggnad för fjärrvärme. Under vinterperioden sker endast akutunderhåll på nätet, medan sommarperioden står för mer planerade reparationsinsatser som följd av indikerade läckage eller hög ålder på nätdelar. Avdelningen ansvarar också för skötsel och kontroll av alla värmemätare där även avläsning ingår.

Underhåll

För att våra produktionsavdelningar ska fungera och alltid leverera värme till duschar och element, pågår hela tiden planering av underhållsstopp och löpande underhåll för att hålla driften igång. Den största aktiviteten för underhållsavdelningen är när kraftvärmeverket stängs av i mitten på juni fram till i början på september. Då ska allt inspekteras och repareras utifrån vad som är planerat och skador som upptäckts vid besiktning. I samband med detta görs också nödvändiga ombyggnationer. Under sommarstoppet spenderar underhållsavdelningen inklusive servicetekniker från leverantörer ca 12 000 mantimmar. Samtidigt körs verkets träpulverpanna för Enköpings fjärrvärmebehov.

Ekonomi & Administration 

Den administrativa avdelningen sköter bland annat reception, kundtjänst, inkommande- och, abonnentfakturor, ekonomisk rapportering, statistikuppgifter, miljö, framtidsprojekt och annan kontakt med myndigheter och intressenter.

Marknad

Marknadsföring & Kommunikation

Inom Marknadsföring & kommunikation arbetar vi med att stärka vårt varumärke utåt. Allt som innefattar arbete kring media, sociala kanaler, kampanjer med mera, samt vår interna kommunikation. 

Försäljning & Affärsutveckling

Inom denna enhet säljer vi fjärrvärmeanslutningar till både företag och privatpersoner. Vi arbetar även med att utveckla nya produkter och tjänster.

Kundtjänst

På Kundtjänst hanterar vi dagliga ärenden via telefon och mejl, samt sköter all administration som rör kunder.

IT

På IT-avdelningen ser vi till att underhålla vår verksamhets IT-system. Arbetsområden inom teknisk support, hantera komplexa IT-miljöer, support inom programvaror, strategiskt planeringsarbete samt hantera avtal och licenser.