Kontakt

ingang Besöksadress:  Kaptensgatan 22

Postadress:  ENA Energi AB, Box 910 745 25 Enköping

Organisations nr: 556153-8389

Växel: 0171-62 54 10, öppet 8-12, 13-16

Felanmälan 018-10 60 10, efter kl 16

E-mail: info@enae.se

Kundtjänst: 0171-62 50 19, öppet 9-12, 13-15

 

All personal kontaktas via fornamn.efternamn@enae.se
VD, Torbjörn Claesson: 0171-62 54 23
Bränsle
Ansvarar för biobränsleinköp och hantering samt analyser
Patrik Marklund TF Produktionschef 070-544 48 90
Lena Wreder Bränsleansvarig 0171-62 54 13
Produktion
Ansvarar för drift och underhåll av kraftvärmeverket
Patrik Marklund TF Produktionschef 070-544 48 90
Johan Svensson Underhållschef 0171-62 54 09
Håkan Englund Underhållsingenjör 0171-62 50 58
Magnus Östlin Styr-/Elkraftingenjör 0171-62 50 29
Jan-Olof Bergman Styr-/Regleringenjör 0171-62 50 63
Habib Acar Styr-/Reglertekniker 0171-62 50 56
Distribution
Ansvarar för distribution av fjärrvärme, skötsel och kontroll av värmemätare samt utbyggnad av fjärrvärmenätet
Veronica Danielsson TF Distributionschef 076-142 59 77
Jan Nilsson Installationstekniker 0171-62 50 59
Svante Wallström Nättekniker 0171-62 50 54
     
Ekonomi – Administration – IT
Ansvarar för kundtjänst, HR, IT- och telefonsystem, ekonomiadministration
Helena Pettersson Ekonomichef 0171-62 50 52
Agneta Bohjort Kundtjänstassistent 0171-62 54 22
Marielle Wärmé Personalassistent 0171-62 50 51
Margareta Häll Redovisningsassistent 0171-62 50 61
Lena Wreder Nätverkstekniker 0171-62 54 13
Fakturor till ENA Energi AB ska i första hand skickas till: emailfakturakontot@enae.se och i andra hand per post till: ENA Energi AB, Box 910, 745 25 ENKÖPING.
Fakturor ska markeras med en referens, två första bokstäverna i förnamnet och efternamnet, skrivna i versaler (t. ex MAHA för Margareta Häll).
Saknas referens kan fakturan återsändas.