Miljö

Minskade utsläpp av luftföroreningar

Fjärrvärmens expansion och omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen, har bidragit till kraftigt minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid samt försurande kväve- och svavelföreningar.

Från 1980-talet har ENA Energi AB successivt ökat användningen av återvinnings- och förnyelsebara bränslen. Idag är nästan 100 % av den tillförda energin biobränslen.

Tabellen visar koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktion i Enköping, Uppsala och genomsnittet för hela landet.En villa i Enköping som förbrukar 20.000 kWh fjärrvärmeenergi per år, bidrar till 240 kg CO2-utsläpp vilket motsvarar CO2-utsläppet  för ca 100 mil med en bensindriven bil.

koldioxidutsl_pp_till_broschyr_ena_energi_9613_image003