Miljö

Minskade utsläpp av luftföroreningar

Fjärrvärmens expansion och omställningen från fossila bränslen till förnyelsebara bränslen, har bidragit till kraftigt minskade utsläpp av växthusgasen koldioxid samt försurande kväve- och svavelföreningar.

Från 1980-talet har ENA Energi AB successivt ökat användningen av återvinnings- och förnyelsebara bränslen. Idag är nästan 100 % av den tillförda energin biobränslen.

Koldioxidutsläpp från fjärrvärmeproduktion i Enköping ligger för 2021 på 2,99 g/kwh. En villa i Enköping som förbrukar 20.000 kWh fjärrvärmeenergi per år, bidrar till 40 kg CO2-utsläpp vilket motsvarar CO2-utsläppet för ca 30 mil med en bensindriven bil.