Priser 2024

25 oktober 2023

Från och med den 1 januari 2024 höjs fjärrvärmepriset. På grund av historiskt höjda priser på vårt bränsle, minskad tillgång på returträ, minskad produktion i sågverk, inflation och den svaga kronan nödgas ENA Energi höja priset med 28%. För en genomsnittlig villakund innebär det mellan ca 300-400 kr/månaden.  

Läs mer här: