Fåglar

Hur skaffar man fjärrvärme?

Det går både snabbt och smidigt att ansluta sig till fjärrvärme om det redan finns fjärrvärmeledningar i anslutning till er anläggning. Det gäller både befintliga och nybyggda hus. Nedan finns en steg-för-steg-guide till hur processen ser ut.

Steg 1: Skicka in en intresseanmälan

Börja med att fyll i en intresseanmälan om att du vill skaffa fjärrvärme. Vi undersöker möjligheterna och återkommer snarast möjligast. Här tittar vi bland annat på om det finns ledningar i närheten, hur stor kapacitet det finns i eventuellt befintliga ledningar, vi tittar på hur markförhållandena ser ut och i vissa fall behöver vi även kontakta andra intressenter för att se om vi kan gräva på just den platsen.

Steg 2: Offertförslag

Marken kring er anläggning undersöks för att kontrollera hur långt man måste dra ledningar, vad för mark som eventuellt behövs grävas upp och vart en värmeväxlare kan placeras. Efter att vi undersökt fjärrvärmeanslutningen återkommer vi med en offert. Om det visar sig att det finns fjärrvärmeledningar i närheten av er anläggning behövs endast små ingrepp runt anläggningen för en fjärrvärmeinstallation. Priset och hur lång tid arbetet tar styrs av hur långt en eventuell grävning till fjärrvärmeledningskulvert som krävs. När båda parter har godkänt och är överens kan projektets planeringsarbete påbörjas och senare själva installationsarbetet.

Steg 3: Grävning & markarbete

När avtalet är signerat så sätter vi igång med grävarbetet vid överenskommen tidpunkt. Vi drar fram fjärrvärmeledning till anslutningspunkt innanför husvägg. Efter att grävningen är färdigställd så återställer vi marken där arbetet har utförts, exempelvis asfalterade ytor, plattor eller rabatter.

Steg 4: Installation av avstängningsventil

Vid anslutning till fjärrvärme behöver ni själva köpa in en fjärrvärmecentral. Vi levererar endast våra avstängningsventiler som vi sätter precis innanför vägg, efter det står ni själva för att anlita en VVS firma/företag som utför rördragningen ifrån våra avstängningsventiler fram till växlaren. När det arbetet är gjort behöver ni meddela oss, t ex via Färdiganmälan. Då kommer vi tillbaka och installerar flödesmätaren på en plats som är förberedd av VVS firman med en ”passbit” samt att el ska finnas framdragen. Skulle problem uppstå med fjärrvärmecentral så kontaktar ni den VVS firma som gjort installationen.  

Steg 5: Slutkontroll 

Vi kontrollerar att allt ser okej ut ifrån vår sida för att starta igång er fjärrvärme. Vi kontrollerar även utvändigt arbete så att allt är i sin ordning. Välkommen som fjärrvärmekund! Nu kan ni njuta av en trygg och hållbar uppvärmning på ert företag.

 

Fyll i en intresseanmälan för fjärrvärme