Kaffekopp

Rättigheter som kund

Det är viktigt för oss på ENA Energi att du upplever att du får den hjälp du önskar.

Genom att vända dig till vår Kundtjänst lovar vi att försöka hjälpa dig så fort som möjligt. Kontaktuppgifter till vår kundtjänst hittar du under sidan Kontakt i huvudmenyn. Kom ihåg att alltid kontakta vår Kundtjänst det första du gör om du är missnöjd med något eller om fjärrvärmeleveransen uteblir. Upplever du att du inte fått hjälp kan vi tipsa dig om den "Klagoguide" som Konsumenternas Energimarknadsbyrå tagit fram och som du kan följa om du är missnöjd med något. Du hittar den på deras hemsida här

För att förenkla för dig har vi nedan samlat länkar till de myndigheter och organisationer som du kan vända dig till för att få rådgivning i energifrågor eller få stöd om du upplever att vi på ENA Energi inte tillvaratagit dina rättigheter eller inte uppfyllt dina önskemål. I de Allmänna avtalsvillkoren men även i olika lagar, som till exempel Fjärrvärmelagen, finns dina rättigheter som kund reglerade. Dessa finns till för att hjälpa dig som kund oavsett om det gäller priser och avtalsvillkor eller om du upplever att du blivit felaktigt bemött. Du hittar länkar till dessa här under.

Ena Energis nya allmänna villkor fr. o.m. 01-09-2023

Ena Energis allmänna villkor t.o.m 01-09-2023

Fjärrvärmelagen

 

Myndigheter och extern rådgivning

Energimarknadsinspektionen 

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en statlig myndighet med uppdrag är att arbeta för en väl fungerande energimarknad. De har bland annat ansvar för tillsyn över och utvecklar spelreglerna på fjärrvärmemarknaden. De skall kontrollera att marknadens aktörer följer lagar och regler inom energiområdet. De har även i uppdrag att stärka konsumenternas ställning på respektive energimarknad genom att hjälpa konsumenterna att vara aktiva och göra medvetna val.

Läs mer på deras hemsida

Enköpings kommun

Enköpings kommuns konsumentvägledare vet vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument och kan hjälpa dig med vägledning. Du kan vända dig till kommunens konsumentvägledning om du behöver information och rådgivning om köp, både inför och efter. Konsumentvägledningens inriktning är hjälp till självhjälp.

Läs mer på deras hemsida

Konsumenternas Energimarknadsbyrå

Konsumenternas Energimarkandsbyrå ger privatpersoner och småföretagare oberoende och kostnadsfri vägledning i frågor om bland annat fjärrvärme. De är experter på konsumenträtt inom bland annat fjärrvärmemarknaderna. De ska fånga upp konsumentproblem och föra dem vidare till berörda myndigheter och företag. På deras hemsida hittar du information om de vanligaste konsumentproblemen, dina rättigheter och vilka möjligheter du har att få rätt vid en tvist.

Länk till Energimarknadsbyrån

Energimyndigheten

Energimyndigheten är den statliga myndighet som ansvarar för frågor om tillförsel och användning av energi i samhället. De ansvarar bland annat för vägledning och information.  På deras hemsida kan du ta del av information och oberoende användarrådgivning där du kan få tips och råd om energieffektiviseringsåtgärder. På deras hemsida hittar du bland annat energistatistik för småhus där det går att jämföra olika energislag för uppvärmning.

Läs mer på Energimyndigheten 

Fjärrvärmenämnden

Fjärrvärmenämnden medlar vid förhandlingar mellan fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder om priser och övriga villkor för fjärrvärme enligt fjärrvärmelagen. Nämnden är en självständig organisatorisk enhet vid Energimyndigheten. Innan du vänder dig till Fjärrvärmenämnden behöver du  först anmäla till din fjärrvärmeleverantör att du inte accepterar de ändrade avtalsvillkoren. Det behöver du göra inom tre veckor från det att du blivit underrättad om förändringen. Kommer ni inte överens kan du anmäla tvisten till Fjärrvärmenämnden. Anmälan behöver ske inom tre veckor från det att du nåtts av meddelande om att du och din fjärrvärmeleverantör inte kommer överens.

Läs mer på Energimyndigheten 

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kan pröva de flesta tvister som berör dig som konsument. ARN är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om det företag du reklamerat en vara eller en tjänst, gjort en riktig bedömning eller inte. Prövningen är skriftlig och avgiftsfri.

Länk till hemsidan

Integritetsmyndigheten

Integritetsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Om du upplever att ett företag inte uppfyller dataskyddsförordningen kan du vända dig till IMY och framföra ditt klagomål.

Länk till hemsidan