Hink och spade i sandlåda

Aktiva projekt

Läs mer om våra planerade avbrott och driftstörningar som kan uppstå på grund av underhållsarbete i Enköpings kommun.

Omläggning Torggatan/Fjärdhundragatan - Uppdatering 2023-10-12

Vi förstår att vårt arbete i Torggatan ställer till med problem för både er boende och för trafiken, vi jobbar så fort vi kan med projektet men vi har stött på ändrade förutsättningar.

I Torggatan har en hel del fornfynd hittats, schakten övervakas av arkeolog som så snabbt han kan dokumenterar och tar hand om fynden.
Detta har gjort av vi vissa dagar inte schaktat mer än någon meter och andra dagar flera meter. Fynd som hittats är bland annat en 700 år gammal flöjt, en kam från 1200-talet, verktygs- och porslinsdelar och det senaste en bit av en gammal väg.
Nu har vi snart tagit oss hela schaktsträckan samt lagt ner och förberett rörläggningen för den sträcka som går, detta för att så snabbt som möjligt få ihop projektet.

Vi uppskattar att arbetet gett oss en fördröjning på ca 4veckor.

Bakgrund till projektet:
Vårt fjärrvärmenät är gammalt i centrum och mitt i rondellen har vi en kammare i riktigt dåligt skick. Kammaren kan ställa till med stora problem om vi inte utför några förebyggande åtgärder för detta, förutom risken för en ordentlig läcka kan ett problem i denna göra att stora delar av våra kunder blir helt utan värme.
Kammaren är byggd med ledningar i en äldre förlängningsteknik vilket gör att vi måste byta inkommande rörledningar från tre håll för att kunna bygga bort kammaren på sikt. Samma yta har nu schaktats upp tre gånger. En gång har vi lagat en akut läcka och nu utför vi etapp 2 av 3 ledningsomläggningar för att få bort detta problem helt och hållet.

 

Ledningsarbeten Baltzar Von Platens Gata, Hagalund

Arbetet beräknas pågå från mitten av vecka 39 till vecka 49, 2023.

Vi arbetar just nu med en utbyggnation av vårt nät för att ansluta en ny kund. Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad vid arbetsområdet, grovt markerad med streckad linje i kartbilden.
Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden.
Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott på grund av detta arbete.

Mer information läggs kontinuerligt ut på vår hemsida:

www.enae.se/projekt

Baltzar Von Platens Gata, Hagalund

 

Omläggning Torggatan/Fjärdhundragatan

Torggatan Etapp 2

Med planerad start v.36 kommer ENA Energi att utföra nästa etapp med omläggning av befintlig fjärrvärmeledningen i Torggatan, mellan korsningen Fjärdhundragatan och Västra Ringgatan.
Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad vid arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. 
Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de berörda.

Arbetet beräknas vara klart ca v.42. Se uppdatering ovan.