Hink och spade i sandlåda

Avslutade projekt

Läs mer om de avbrott och driftstörningar som är avslutade.

Ledningsarbeten, Torggatan

Med planerad start måndagen den 23 januari kommer ENA Energi att utföra en nödvändig omläggning av den befintliga fjärrvärmeledningen i Torggatan, mellan korsningen Fjärdhundragatan och Kölnbacksgatan.

Det betyder att framkomligheten bitvis kommer att vara begränsad i arbetsområdet. Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar under perioden. Fjärrvärmen kommer också delvis att stängas av vid enstaka tillfällen, vilket aviseras separat till de berörda.

Arbetet beräknas vara klart i mitten av april 2023.

MVH // Ena Energi

Här kan du ta del av våra tidigare projekt men som nu är avslutade.

Schaktarbete Torggatan

Arbetet pågår under vecka 39–40, 2022.

Vi arbetar just nu med en utbyggnad av vårt nät för att kunna ansluta en ny kund. Inga kunder beräknas bli berörda av avbrott under denna period.