Person med laptop och mobil

Fjärrvärme för villor

Vid anslutning till fjärrvärme får du närproducerad värme tryggt levererat hem till dig.

För att du ska få fjärrvärme hem till dig så leds hett vatten från vårt kraftvärmeverk via nedgrävda rör i marken. De ansluts till fjärrvärmecentralen som är placerad hemma hos dig, och som i sin tur överför värme till element och varmvatten i kranarna. Du behöver inte funderar över hur det fungerar, vi levererar värmen och du kan själv justera hur varmt du vill ha det hemma.