Om fjärrvärme

Som namnet säger handlar det om värme som kommer någon annanstans ifrån. Istället för att varje hus har sin egen panna levereras värmen från en central anläggning som med avancerad rening och kvalificerad personal kan drivas med många olika bränslen. Det tjänar både hushållen och miljön på.

 

fjarrv_liten