Mätarbyte

Det har blivit dags för oss att byta ut din fjärrvärmemätare!

Vi på ENA Energi kommer att genomföra en omfattande uppgradering av mätvärdesinsamlingen. Din nuvarande fjärrvärmemätare kommer att ersättas med en ny mätare med ett annat insamlingssystem. De nya mätarna ingår i FV-taxan och kommer att installeras utan extra kostnad för dig, förutsatt att du har en godkänd mätarplats. Planen är att samtliga mätare i Enköping ska vara utbytta under 2024. 

Du kommer att få ett brev från Hydrostandard

Mätarbytet kommer att genomföras av ENA Energis underleverantör Hydrostandard. Du kommer att få ett brev hemskickat med tid för ditt byte. När du fått hem brevet behöver du :

  1. Boka om din tid. Tiden du har fått passar inte. Du bokar enkelt om till en ny tid i länken nedan. Du loggar in med kundnumret/bokningsnumret och referensnumret som står i ditt brev.

Boka om tiden för mätarbytet

När vi byter ut din fjärrvärmemätare

När det är dags att byta ut din fjärrvärmemätare kommer montörer hem till dig på bokad tid. Montörerna kommer från vår underleverantör Hydrostandard, och vid besöket kommer de att legitimera sig och kommer att bära namnskyltar med ENA Energis logga på. Mätarbytet tar cirka 30-60 minuter.

Skulle du ändå känna dig osäker på att släppa in montörerna i ditt hem så kan du kontakta Hydrostandards kundservice som hjälper dig att bekräfta montörernas identitet och uppdrag.

Kontaktuppgifter till Hydrostandard

Så ska du förbereda dig inför mätarbytet

För att mätarbytet ska gå så snabbt och smidigt för montörerna som möjligt är det viktigt att du ser till att det inte finns några föremål eller något som blockerar mätaren eller avstängningsventilen.

Det är också bra om du innan besöket ser till du har en godkänd mätplats när vi kommer till din fastighet. Förbered dig genom att titta igenom nedanstående lista.

  • Platsen ska vara belyst och närbeläget väggparti bör vara utfört så att det tål spill och läckage av vatten. Det måste finnas fritt utrymme runt mätaren.
  • Avstängningsventiler vid leveransgräns ska vara lättåtkomlig. Går de inte att stänga eller inte håller tätt är det ENA Energis ansvar att byta ut dessa.
  • Leverantörens plomberingar får bara brytas av leverantören.

Vad händer efter mätarbytet?

Din fjärrvärme kommer att fungera som vanligt. Mätarbytet påverkar inte dig som kund på något sätt. Med en ny modern fjärrvärmemätare i ditt hem är du med och bidrar till ett mer smartare och hållbart Sverige.

Användarguide till din nya fjärrvärmemätare

Vill du lära dig mer om din nya fjärrvärmemätare för att kunna navigera rätt och se vilka värden du kan läsa av? Ta del av installationsguiderna nedan.

Installationsguide för Privatpersoner

Installationsguide för Näringsidkare

Intresserad av ett serviceavtal på din fjärrvärmecentral?

Vi erbjuder serviceavtal på din fjärrvärmecentral. Med ett serviceavtal låter du oss sköta driften och vi ser till att du alltid har den bästa möjliga värmen hemma.

Läs mer om villkor och avtal här.